رسوب هاي ذهني

Saturday, September 08, 2007

ما آدم ها گاهي رفتارهامون با اعتقاداتمون متفاوته. خيلي وقت ها برا هممون پيش اومده كه رفتاري ازمون سر زده كه متفاوت با چيزي بوده كه بهش معتقد بوديم! نقش رسوب هاي ذهني در اين ميون خيلي با اهميته، معمولا اين رفتارها، رفتارهايي هستن كه منشا اون از خانوداه و سنين كودكي مي باشن. اين رفتارها چنان در جان آدمي نفوذ كردن كه حتي اعتقادي بر خلاف اون رفتار پيدا كنه به اين راحتي ها نمي تونه دست از اون رفتار بكشه! من آدم هايي رو مي شناسم كه هنوز از آمپول يا تاريكي و يا حتي تنهايي مي ترسن، با اينكه معتقدن چيزي واسه ترسيدن وجود نداره! و البته در چيزهاي مهمتر مثل اعتقادات ديني ! شما هم حتما آدم هايي رو ديديد كه كاملا باور دارن كه زن و شوهر بايد حقوق برابر داشته باشن ولي در عمل در زندگي زناشويي خودشون رفتارهاي متفاوت ازشون سر مي زنه كه اغلب اونا رو توجيه هم مي كنن! در زندگي خودمون هم مطمئنا چنين رفتارها و عقايد متضاد ديده ميشه. بنظر شما چطور ميشه بر اين رسوب هاي ذهني غلبه كرد؟؟؟
Powered by: Blogger