انتخاب واحد

Saturday, September 15, 2007

امروز انتخاب واحد كردم، البته انتخاب كه نه، اونا دادن! 12 واحد براي ترم اول دادن كه خوشبختانه فعلا واحدي بنام پيش نياز ندادن. بهر حال اين ترم اين درس ها رو دارم:
رفتار سازماني با دكتر قلي پور
روش هاي تصميم گيري براي مديران با دكتر عيسايي
تئوري سازمان و سازماندهي دكتر فيض بخش
حسابداري براي مديران با مهندس اكبريه
فقط يكشنبه و سه شنبه كلاس داريم و از قرار معلوم سه شنبه همين هفته اولين روز كلاس ها خواهد بود. امروز تو دانشكده از يه زوجي كه مثل اينكه امسال فارغ التحصيل MBA بودن يه كم آمار از اساتيد گرفتم، در آخر پرسيدم ميشه كلاس هاي هفته اول رو دودره كرد، كه دختره چنان نگاهم كرد كه بنظرم اولين باري بود كه دانشجوي دودره باز مي ديد، و خيلي جدي گفت كه اگه استادي نتونه بياد حتما قبلش اطلاعيه ميده! منم تشكر كردم و رفتم. با حراستي دم در هم حسابي رفيق شدم، با اينكه دومين برخوردمون بود بعد از 12 روز منو كاملا يادش بود امروز هم نيم ساعتي با هم گپ زديم، آدم بدي نيست.
و اما نكته تازه اي كه امروز فهميدم اين بود كه به جاي 50 نفر امسال 56 روزانه گرفتن كه 5 تاشون سهميه داشتن؛ 2 تا شون سهميه بنياد شهيد و يه دونه هم سهميه نفر اول، دختري بود كه نفر اول فيزيك دوره كارشناسي بود كه بدون كنكور اومده بود MBA!
Powered by: Blogger