نفت و تاثیر آن بر امنیت ملی

Tuesday, April 25, 2006

به هر حال مهندس نفت هم باید یک کم از اقتصاد نفت سر در بیاره، از این به بعد یک کم بیشتر از نفت و تاثیرات سیاسی و اقتصادی آن خواهم نوشت:
اقتصاد نفتی یعنی اتکا به درآمدهای نفتی، باعث عدم توجه دولت‌ به نیازهای سیاسی و همچنین اقتصاد نفتی باعث نادیده گرفته شدن اقتصاد سنتی توسط دولت شده است. در یک کلام پیوند خوردن معیشت سیاسی ـ اقتصادی جامعه به نفت، آسیب‌پذیری‌های امنیتی در کشور به‌وجود آورده است که ساختاری امنیت‌زدا می‌باشد. آسیب‌پذیری دولت‌‌ از آنجا نشات می‌گیرد که در کشورهای در حال توسعه دولت عمده‌ترین مهندس اجتماع و اقتصاد می‌باشند و با اتکا به درآمد نفت، «نظارت عمومی» و «عدالت اجتماعی» را قربانی می‌کند و دولت و وابستگان به آن، فعال بلامنازع عرصه اقتصاد می‌شوند و به خاطر نامتقارن بودن قدرت اقتصادى و سیاسى جامعه با دولت، نیروهای منتقد، مقابله را به عرصه فرهنگ کشانده و تقابل رسانه‌ای و فرهنگی به یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های حیات سیاسی تبدیل می‌شود. اتکا به درآمدهای نفت، دولت را به قدرتی بی‌بدیل و بلامنازع تبدیل کرده، جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی قطبی ساخته، و بخش خصوصی را تضعیف و در نهایت تقابل‌های اجتماعی و سیاسی را تشدید کرده است.در دوران قبل و بعد از انقلاب، محصول اتکاء به درآمد نفت گسست بین جامعه و دولت بوده است. مطالبات مردمی بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ برآیند مستقیم اقتدار بی‌بدیل دولت در عرصه اقتصادی بوده است. توقیف یک روزنامه در تیر ۱۳۷۸ تبدیل به آشوبی اجتماعی می‌شود. زیرا اگر دولت نیاز های جامعه را سامان‌دهی کرده بود ضرورتی براى تبدیل تفاهم اقتصادی به تقابل فرهنگی نبود.

حجاب؟!

Sunday, April 23, 2006

آن روز که محافظه کاران اصلاح طلبان را به ترویج بی بند و باری و آزادی های بیش از حد مجاز متهم می کردند، شاید به امروز فکر نمی کردند که خودشان در مسند قدرت بشینند و شاهد چنین امری باشند. حالا هم حتما عامل اصلی آمریکاست چرا که هرچه خارج از قدرت مسئولین ایرانی باشد، مقصر آمریکاست، با اینکه هیچ غلطی نمی تواند بکند.از طرفی این نکته را نباید فراموش کرد که دولت خاطر مسائل هسته ای به حمایت مردم نیاز دارد و گرنه شاید برخوردهای شدیدتری در سطح جامعه شاهد بودیم.نکته دیگر اینکه هر روز بر تعداد خانمهایی که با آرایش های غلیظ در سطح شهر دیده می شوند، اضافه می شود و و این رفتار ناهنجار (در جوامع اروپایی و آمریکا هم چنین آرایش هایی به ندرت دیده می شود) شاید فقط اعتراضی باشد بر اجباری بودن حجاب. هوا گرم است و هر روز گرمتر می شود و آیا امسال کسی این اعتراض خاموش را خواهد دید؟
Powered by: Blogger