نیک

Sunday, August 12, 2007

این کار که توی پرورشگاه ها گروه هایی از میان داوطلب ها تشکیل بدهیم و برنامه ریزی ای بکنیم که مثلن هفته ای بک یا دوبار بسته به تعداد داوطلب ها و همکار ها، از اعضای این انجمن به پرورشگاه ها نیرو اعزام کنیم برای ایجاد نطفه ی یک کار فرهنگی.
مثلن ببینیم توی پرورشگاه آیا آنها کتابخانه دارند؟ آیا کتابهای مناسب گروه های سنی مختلف دارند اگر ندارند می توانیم برایشان درست کنیم. يا اینکه گروه هایی مامور قصه خوانی بشوند. برای بچه ها در رده های سنی مختلف. جوري که بچه ها اينطور گدا منش بار نیایند که فکر کنند هر کس که گاه گداری گذرش به آنجا بیافتد حتمن رفته برایشان هدیه ی نقدی یا لباس یا حداقل خوراکی ببرد. بچه های آنجا این امید را داشته باشند که کسانی ممکن است قصه و خیال برایشان هدیه ببرند. یا شادی برایشان هدیه ببرند. بر و بچه های تاتر و نمایش اگر داوطلب باشند می توانند برایشان برنامه ی نمایشی یا نمایش عروسکی ترتیب بدهند. جوري که شاید بتوانیم در حد خودمان برایشان محبت ببریم و نه تنها يکي دوبار بلکه این یک کار دائمی باشد که توسط ما آغاز شود و توسط انجمن ادامه یابد. یک کار دائمی و طولانی مدت. من امیدوار هستم و فکر نمی کنم این کار غیر عملی باشد. اگر ما بخواهیم. باید بشود.
دوستانی جمع شده اند تا کلای نایاب محبت رو به بچه های یتیم بدن! نیک منتظر حضور شماست!
-------------------------------------------------------------------------------------------
یه سوال: اگه پارتنر شما به هر دلیلی بهتون خیانت کنه، عکس العمل شما چیه؟ جدایی یا خیانت متقابل یا ندیده گرفتن یا ... لطفا خیلی کوتاه جواب بدین! این سوال در ادامه بحث قبلی درباره خیانته!
Powered by: Blogger