سلیمان تنگه

Thursday, August 16, 2007

امروز صبح رفتم به منطقه تفریحی سلیمان تنگه، سد شهید رجایی. جای خیلی زیبایی بود. فکر نمی کردم تو ساری هم چنین جاهایی داشته باشه! البته آمل و ییلاق های اطرافش یه چیز دیگه است.
اینجا می تونید عکس هایی از ییلاق های امل در مسیر جاده هراز ببینین.
Powered by: Blogger