هياهوي بي اجازه

Thursday, May 04, 2006

خبر اینست: رامين جهانبگلو، از چهره های سرشناس عرصه فلسفه ايران و سرپرست گروه انديشه معاصر دفتر پژوهش های فرهنگی، در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شده است.برای اینکه بفهمید رامین کیست و چه کرد اینجا را بخوانید.عدم امنیت و بی قانونی برای اولین بار در دولت احمدی نزاد هم دیده شد و شاید از این به بعد شاهد موارد دیگر نیز باشیم. اما آن چیزی که برای من جالب است وبلاگ است که برای آزادی او دانشجویان دانشگاه تهران درست کرده اند. در حالیکه خانواده او مخالف برخورد رسانه ای با این موضوع هستند. پرستو دوکوهی می نویسد :به نظرم برای اولين قدم بهتر است خانواده‌اش –از همه مهم‌تر همسرش- توجيه شوند که کار رسانه‌ای روی اين بازداشت‌ها هميشه تأثير مثبت داشته.
سوال من از پرستو : آیا نباید به خانواده او احترام گذاشت؟ و وقتی خانواده او راضی به چنین کاری نیستند باز هم باید به چنین کاری دست زد؟ آیا همیشه برخورد رسانه ای با این جور مسائل در حل مشکلات به ما کمکی کرده است؟ مثلا در قضیه آقای گنجی، تاثیر مثبتی در روند پرونده داشته است؟ آیا جنجال و هیاهو مشکل را حادتر نمی کند؟
Powered by: Blogger